Website Banner
ผ่านการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 3
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 332
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 531
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 3912
 

           บริการของเรา 
       
          -   บริการหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย  สำหรับอาคารสำนักงาน    คอนโดมิเนียม  
               อพาร์ตเมนท์  หมู่บ้านจัดสรร   บริษัท    ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และ หน่วยงานราชการ

          -   บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  แบบพิเศษ  เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยตามงานต่างๆ สำหรับงาน EVENT  
              งานคอนเสิร์ต   งานพิเศษสำหรับเพื่อคนพิเศษ
             บริษัท เอแอนด์เอส การ์ดเซอร์วิส จำกัด บริษัทรักษาความปลอดภัย
                             ติดต่อ 24 ชั่วโมง  โทร.081-920-8615, 02-334-2917
                     


                     


                           

       บริการหลังการขาย รปภ. เอแอนด์เอส

       1. บริษัทจะจัดฝึกอบรมใหญ่ให้กับ รปภ. ตามหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง
       2. สายตรวจจะเข้าตรวจวันละ 2 ผลัด ๆ ละ 1 ครั้ง ในช่วง 2 เดือนแรกและ 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยสุ่มตรวจ   
      
3. ฝ่ายปฏิบัติการ หรือ ผู้จัดการจะเข้าพบผู้ว่าจ้างเดือนละ 4 ครั้ง หรือ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามปัญหา
          การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย        4. กรณีผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัว รปภ. ทางบริษัท พร้อมจัดเปลี่ยนภายใน 1-2 ชั่วโมง        5. บริษัทจะส่งใบประเมินผลงานให้ผู้ว่าจ้างประเมินผลการทำงานในการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ. ในรอบการวางบิล        6. กรณี ผู้ว่าจ้างโทรศัพท์ขอพบสายตรวจหรือผู้บริหารทางบริษัทรักษาความปลอดภัย จะมาพบไม่เกิน 60 นาที  
      
7. บริษัท มีชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยเครื่องแบบ จัดให้ตามความเหมาะสมของงานและสถานที่นั้น ๆ        8. บริษัท จะจัดส่งประวัติของพนักงาน รปภ. ให้ผู้ว่าจ้างก่อนปฏิบัติงาน        9. บริษัท จะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ.เข้างานก่อนสัญญาจ้าง 1 วัน และ หรือก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริง
           ตามความสมควรของหน่วยงานเพื่อขอดูข้อมูลในการทำงาน       10. ผู้ว่าจ้าง หรือ รปภ. แจ้งว่าหน่วยงานมีปัญหาเร่งด่วนทางบริษัท จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมาพบภายใน 30 นาที   
     
11. กรณี รปภ. มาทำงานสายติดต่อกัน 3 วัน ยินยอมให้ทางผู้ว่าจ้างตัดค่าแรง 1 วัน       12. บริษัทจัดวิทยากรมาบรรยาย พร้อมสาธิตเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากหน่วยงานทางราชการเจ้าหน้าที่แผนกดับเพลิง
            ขอทางบริษัท ฟรี 1 ครั้ง/ปี กรณีจ้าง รปภ. 6 นาย ขึ้นไปและกรณีจ้าง รปภ.10 นายขึ้นไป พร้อมออกใบรับรองจากทางราชการ 
     
13. บริษัทจัดวิทยุสื่อสารประจำหน่วยงานตามจำนวนอัตราจ้าง รปภ.

       รปภ. เอแอนด์เอส บริการรักษาความปลอดภัย
       ติดต่อ เอแอนด์เอสการ์ด 24 ชั่วโมง โทร. 081-920-8615, 02-334-2917


      รายนามลูกค้า

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แม็กเซลล์ โฟน์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอคเซลเลนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
บริษัท เลดี้เบิร์ด การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท นิปปอน โปรดักส์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เกาะช้างทรอปิคาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
โรงแรม เค.ซี. แกรนด์ รีสอร์ท
โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง
บริษัท ภิรมย์แลนด์ จำกัด
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หมู่บ้าน ลลิลอินเดอะพาร์ค
โรงเรียนนานาชาตคิ แองโกล สิงคโปร์
บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เจ.เอ.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์ จำกัด
บริษัท บางนา อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

Current Pageid = 4